Nazwa usługi: Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Złotoryja
aleja Miła 4/
59-500 Złotoryja
tel. 768788700
fax. 768788700

   
Wymagane dokumenty:
  • Zgłoszenie zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej
   
Sposób załatwienia sprawy: Zgłoszenie do ewidencji zbioru danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej.
   
Opłaty:

Brak opłat

Opłata skarbowa (17.00 zł.)

Musisz się zalogować aby dokonać płatności on-line

 

   
Czas załatwienia sprawy: Główny Geodeta Kraju niezwłocznie informuje organ administracji, który zgłosił zbiór danych przestrzennych do ewidencji o nadaniu identyfikatora zbioru danych i jego treści.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
Poziom dojrzałości usługi: 5 - Personalizacja