Nazwa usługi: Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Złotoryja
aleja Miła 4/
59-500 Złotoryja
tel. 768788700
fax. 768788700

   
Wymagane dokumenty:
  • Wypełniony wniosek
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego.
   
Opłaty:

Opłaty zgodnie z postanowieniami decyzji, uchwał lokalnych.

Brak 

   
Czas załatwienia sprawy: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
Poziom dojrzałości usługi: 5 - Personalizacja