Nazwa usługi: Oferta na realizację zadania publicznego
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Złotoryja
aleja Miła 4/
59-500 Złotoryja
tel. 768788700
fax. 768788700

   
Wymagane dokumenty:
  • Nie dotyczy.
   
Sposób załatwienia sprawy: Możliwość wypełniania przez potencjalnych oferentów wzoru oferty na realizacje zadania publicznego elektronicznego dokumentu z repozytorium dokumentów elektronicznych
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

Brak 

   
Czas załatwienia sprawy: Należy wpisać konkretny termin realizacji usługi.
Jeżeli przepis prawa nie określa w jakim terminie ma być załatwiona dana sprawa, to stosuje się zazwyczaj terminy określone w kpa tj.:
• niezwłocznie,
• nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia sprawy.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
Poziom dojrzałości usługi: 5 - Personalizacja