Nazwa usługi: Dopisanie do spisu wyborców
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Złotoryja
aleja Miła 4/
59-500 Złotoryja
tel. 768788700
fax. 768788700

   
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
   
Sposób załatwienia sprawy:
   
Opłaty:Brak 

   
Czas załatwienia sprawy:
   
Tryb odwoławczy:
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny: Dopisanie do spisu wyborców
   
Formularze tradycyjne:
Poziom dojrzałości usługi: 5 - Personalizacja