Nazwa usługi: DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - Ministerstwo Finansów
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Złotoryja
aleja Miła 4/
59-500 Złotoryja
tel. 768788700
fax. 768788700

   
Wymagane dokumenty:
  • Brak
   
Sposób załatwienia sprawy: Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości
   
Opłaty:

Nie dotyczy.

Brak 

   
Czas załatwienia sprawy: Nie dotyczy.
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy.
   
Podstawa prawna:
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
Poziom dojrzałości usługi: 5 - Personalizacja